Κρις Αίσωπος

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ), Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και Αντιπρόεδρος Trade Estates ΑΕΕΑΠ, Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός.

BSc Economics (London School of Economics), MSc Economics (Birbeck College), MSc Shipping Trade & Finance (Cass Business School).

Επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι πέντε ετών στη διαχείριση κεφαλαίων.