Επιτροπές

Επιτροπή Ελέγχου:

Απόστολος Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Επιτροπής, τρίτο πρόσωπο – ανεξάρτητο

Αγνή Λεβή

Μέλος Επιτροπής, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Μιχαήλ Πάππαρης

Μέλος Επιτροπής, τρίτο πρόσωπο

Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων:

Αγνή Λεβή

Πρόεδρος Επιτροπής, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

David Phillip Gibbs

Μέλος Επιτροπής, Αντιπρόεδρος ΔΣ και μη εκτελεστικό μέλος

Στέφανος Καραϊσκάκης

Μέλος Επιτροπής, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων παρακαλούμε πατήστε εδώ.