ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Δημοσίευση Ανακοίνωσης Οικονομικών Εκθέσεων Α’ εξαμήνου 2022

Η «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» («η Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2022 μετά την λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 31 Αυγούστου 2022. Η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.alphatrust.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr μετά την λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 31 Αυγούστου 2022.

Κηφισιά, 24 Αυγούστου 2022